Szkolenie obronne w Łężeczkach

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz gmin obu powiatów uczestniczyli w dniach 9 i 10 listopada br. w szkoleniu obronnym, które odbyło się w Łężeczkach, na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego K.S. „Posnania”.

Wykłady oraz panele dyskusyjne prowadzone były przez pracowników Oddziału ds. Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu.

Zajęcia obejmowały następującą problematykę:

Odrębny wykład wraz z omówieniem procedur postępowania w sytuacji zamachu terrorystycznego oraz prowadzenia akcji ratowniczej wygłosił bryg. dr inż. Jerzy Ranecki.

W drugiej części szkolenia omówiono realizację zadań na rzecz Sił Zbrojnych w trybie Akcji Kurierskiej oraz zasady ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego na przykładzie Zamku Opalińskich w Sierakowie.