Krew - bezcenne lekarstwo

W piątkowe popołudnie, z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, odbyło się w Gnieźnie uroczyste spotkanie honorowych dawców krwi. Jak podkreślił prezes Zarządu Rejonowego PCK w Gnieźnie, Włodzimierz Pilarczyk rok 2009 jest szczególnym okresem, jest to rok jubileuszowy. 19 stycznia obchodziliśmy 90. rocznicę istnienia PCK, a teraz obchodzimy 50-lecie honorowego dawstwa krwi na terenie lokalnych ziem.

Od wielu już lat są organizowane spotkania, podczas których dziękuje się wszystkim, którzy dzielą się z innymi ludźmi największym darem - krwią. Na obszarze działania Zarządu Rejonowego PCK w Gnieźnie funkcjonuje 6 klubów honorowych krwiodawców: przy Zarządzie Rejonowym PCK, przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, przy Urzędzie Miasta i Gminy Kiszkowo, klub "KROPELKA" -działający przy zakładach "Cembrit-Paroc-Izotrans", przy PKP Cargo w Gnieźnie, przy OSP w Mieleszynie.

Członkowie gnieźnieńskiego PCK pragną w przyszłości jeszcze bardziej wzmocnić i propagować ideę krwiodawstwa wśród młodzieży. Jak podkreślają, młodym należy uświadomić, że tylko 15% populacji posiada krew o ujemnym Rh. Należy uczynić wszystko, co jest tylko możliwe, aby maksymalizować krwiodawstwo wśród ludzi posiadających tę grupę krwi. Są to bezcenni dawcy. Podczas spotkania przypomniano, iż na terenie Gniezna, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, każdemu zasłużonemu dawcy krwi przysługuje uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Zwrócono również uwagę na fakt, iż w obecnych czasach niewielu pracodawców szanuje i wspiera ideę honorowego krwiodawstwa.

Przewodniczący Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Jaromir Dziel podkreślił, że z krwi korzystają głównie młodzi ludzie, którzy ulegają wypadkom oraz starsi, którzy poddawani są planowanym zabiegom z wykorzystaniem krwi, osocza w sytuacjach zaburzenia krzepnięcie. To dzięki honorowym dawcom krwi można tych ludzi leczyć. Są tanie i drogie lekarstwa - a krew jest bezcennym lekarstwem.

Podczas spotkania wyróżniono wielu honorowych dawców krwi odznaczeniami i nagrodami przyznanymi przez PCK oraz władze samorządowe. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego również docenił postawę honorowych dawców krwi. Za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia medalami Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego zostali uhonorowani: Marek Biziak, Anna Kadłubowicz, Andrzej Srocki, Jan Wojcieszak, Marcin Milarski. Wyróżnionym osobom medale wręczył członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk.

W uroczystości udział wzięli m.in. senator Piotr Gruszczyński, poseł na Sejm RP Paweł Arndt oraz lokalni samorządowcy.