Boisko sportowe w ZSP w Witkowie – gwiazdką na Gwiazdkę

By cieszyć się tężyzna fizyczną, trzeba uprawiać sport, a by móc go uprawiać – trzeba mieć odpowiednie warunki. Właśnie dlatego Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zrealizowało kolejną inwestycję sportową, jaką jest wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego we Witkowie. Oficjalne otwarcie boiska nastąpiło we wtorek, 2 grudnia, w obecności licznie przybyłych zaproszonych gości.

Środki na budowę boiska o wymiarach 24x44 pochodziły w całości z budżetu powiatu. Obiekt służyć będzie do rozgrywania gier zespołowych (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, tenis, koszykówka- zajęcia treningowe) i to nie tylko uczniom ZSP w Witkowie, ale, jak zapewniła podczas ceremonii otwarcia dyrektor szkoły Joanna Czekała, także okolicznym mieszkańcom. Dyrektor Czekała podziękowała szczególnie serdecznie Zarządowi Powiatu za zrealizowanie zadania w założonym terminie: - Dziękuję panu staroście, wicestaroście, pani przewodniczącej Rady Powiatu oraz dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich pani Marii Suplickiej. Bez państwa dobrej woli nie byłoby dzisiejszego sukcesu.

W imieniu UKS „Błysk” za realizację inwestycji podziękował Bartłomiej Łobodziec, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP w Witkowie. Starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski odbierając zasłużone gratulacje, wyraził wolę spotkania towarzyskiego w przyszłym sezonie sportowym: - Nasza obecność tutaj w charakterze urzędników jest wyrazem szacunku dla państwa potrzeb i determinacji działania. Ale i my – urzędnicy mamy swoje pasje i ambicje sportowe. Liczymy, że otwarcie nowego sezonu zainicjujemy razem z reprezentacją szkoły towarzyskim meczem przyjaźni.

Wiceburmistrz Witkowa Marian Gadziński gratulując inwestycji, życzył dyrekcji szkoły przeciążenia obiektu, które będzie najbardziej widomym znakiem sukcesu i potwierdzeniem potrzeby tego boiska w Witkowie. Błogosławieństwa nowej inwestycji „na użytek człowieka i chwałę Bożą” dokonał ksiądz prefekt Cezary Sierakowski.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: starosta Krzysztof Ostrowski, wicestarosta Dariusz Pilak, dyrektor Joanna Czekała, przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska oraz wiceburmistrz Witkowa Marian Gadziński. Zainicjowali również działalność boiska wykonując pierwsze strzały do bramki i rzuty do kosza. Symbolem uroczystości został jednak gigantycznych rozmiarów tort w kształcie boiska upieczony specjalnie na tę okoliczność przez uczniów klasy technikum żywienia i gospodarstwa domowego.