Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Wczoraj w siedzibie starostwa odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące kolejną trzyletnią kadencję Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głównym tematem posiedzenia, któremu przewodniczył starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, była analiza projektu budżetu powiatu na 2010 rok w zakresie bezpieczeństwa.Po zapoznaniu się z materiałem przedstawionym przez Skarbnika Powiatu Aleksandrę Piątkowską-Radom, członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał zebranych z informacją dotyczącą zabezpieczenia dróg w okresie zimowym. Informację o realizacji zadań sfinansowanych ze środków budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa w roku 2009, przedstawił dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Marek Kosmala.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

W pracach komisji uczestniczy także Irena Baranowska - Prokurator Rejonowy w Gnieźnie.

Do udziału w pracach komisji zostali wyznaczeni: