Za dwa miesiące VIII Zjazd Gnieźnieński!

„Rodzina nadzieją Europy” – to hasło kolejnego, ósmego już Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się między 12 a 14 marca 2010 r. w Gnieźnie. Tym razem główną osią obrad zjazdu jest rodzina – podstawowe środowisko życia i kształtowania człowieka. Pragniemy pokazać, że kwestia małżeństwa i rodziny jest kluczowa dla przyszłości Europy, a właściwe myślenie o małżeństwie

Do dyskusji zapraszamy wybitnych specjalistów z całego świata, przedstawicieli Kościołów i religii, polityków, ludzi kultury i ekonomistów. Zapraszamy liczne organizacje pozarządowe, ruchy i wspólnoty religijne, fundacje bądź stowarzyszenia, które za cel stawiają sobie pracę na rzecz rodziny i jej promocję. A przede wszystkim zaproszenie kierujemy do rodzin.

Część zjazdu – poświeconą relacjom w rodzinie – dopełnią liczne spotkania warsztatowe, podczas których będziemy mogli przeżywać i rozwiązywać konkretne sytuacje w relacji z innymi czy w rodzinie.

Mnogość reprezentowanych ruchów, narodowości, wyznań i religii sprawi, że Zjazd może być także silnym przeżyciem społecznym, poznawczym, towarzyskim. Będzie to okazja, aby poznać inne kraje, wspólnoty, a także nawiązać kontakty – znaleźć inspirację, aby szerzyć idee zjazdu w swoich środowiskach.

Organizatorom zjazdu zależy, aby nie był on zamknięty wyłącznie w obrębie krajów obecnej Unii Europejskiej, lecz aby był też ważnym pomostem na Wschód, ułatwiającym dialog z chrześcijańskimi elitami tych krajów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszany do odwiedzenia naszej strony www.zjazd.eu Rejestracja elektroniczna poprzez formularz na tej stronie.