Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Na ratunek gnieźnieńskiej Parowozowni

W czwartek 15 stycznia odbyło się w sali GWSHM „Milenium” z inicjatywy radnego Roberta Gawła historyka, przewodniczącego Rady Miasta Gniezna poprzedniej kadencji oraz starosty Krzysztofa Ostrowskiego odbyło się spotkanie współorganizowane przez GSHM na temat przyszłości gnieźnieńskiej Parowozowni. Spotkanie poprowadził dr Klaudiusz Święcicki, dziekan Wydziału Kulturoznawstwa GWSHM „Milenium”.

Na ten temat przyszłości tego zabytkowego obiektu dyskutowali parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele PKP, naukowcy oraz miłośnicy kolei. Rozpoczynając debatę starosta Krzysztof Ostrowski powiedział:

Parowozownia jest obiektem zabytkowym, przemysłowym, który liczy sobie ponad 120 lat. Jest obiektem unikalnym nie tylko tutaj w Wielkopolsce, ale w skali kraju, czy nawet Europy Środkowej. Poza tym jest on zachowany w bardzo dobrym stanie. Impulsem do zorganizowania tego spotkania były powtarzające się od pewnego czasu informacje, że pojawiają się inwestorzy, którzy chcą kupić cały obszar Parowozowni i przekształcić go w centrum handlowe. Jest obawa, że mogłoby to się wiązać z dewastacją tego pięknego kompleksu zabytków. Mamy informacje, że w 2008 roku PKP zleciło przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej, która zakłada sprzedaż tego kompleksu i przekształcenie w zespół handlowo-rozrywkowy. Mamy uzasadnione obawy, że coś, co mogłoby wyróżniać Gniezno i przyciągnąć turystów, może być bezpowrotnie stracone.

Popierający stanowisko starosty Robert Gaweł wyraził nadzieję, że jest jeszcze czas, by powstrzymać proces dewastacji tego unikalnego obiektu, w którym drzemie potężny potencjał ku przyszłości Gniezna. W ten sposób wyjaśnił genezę spotkania, przed którego uczestnikami stoi ważne zadanie społeczne: ocalić unikatowy obiekt, zagospodarować go w kierunku dydaktycznym jako muzeum, czy też park kolejnictwa, techniki, połączony z wielkim centrum kultury. Stwierdził, że muzeum w murach Parowozowni pozwoliłoby jako silny produkt turystyczny wypromować miasto.

Historię gnieźnieńskiej Parowozowni i jej unikatowe znaczenie przedstawił w oparciu o prezentację multimedialną Miron Urbaniak, historyk przemysłu i techniki, który prowadził inwentaryzację gnieźnieńskiej stacji w ubiegłym roku. Wyjaśnił, dlaczego jest to obiekt szczególnie cenny i wymaga ochrony. Następnie Zbigniew Marciniak, reprezentujący stanowisko prezesa Fundacji „Era Parowozów” zaprezentował w oparciu o przykład muzeum w angielskim Shildon, korzyści, jakie miastu może przynieść powstanie na jego terenie Wielkopolskiego Parku Historii Kolei.

Gnieźnieńska Parowozownia została pod koniec ubiegłego roku wpisana do rejestru zabytków. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po uprawomocnieniu pozwoli starać się o pieniądze. Jolanta Goszczyńska, zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu podkreśliła, że parowozownia jako produkt turystyczny może uzupełnić ofertę turystyczną Gniezna. Roman Nowacki, zastępca dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A., zapewnił, że aktualny właściciel jest otwarty w kwestii przekazania terenu Parowozowni miastu. Podkreślił jednak, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do ministra infrastruktury. Zaskakujące stanowisko w sprawie zajął radny Łukasz Naczas, który określił tego rodzaju spotkania jako mało konstruktywne. Pytał między innymi o tryb, w jakim PKP byłyby gotowe przekazać obiekt miastu oraz o możliwość współpracy samorządów: miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego przy ewentualnej realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia. Na jego pytanie odpowiedział Roman Nowacki, który stwierdził, że istnieje możliwość bezpłatnego przekazania miastu terenu, na którym znajdują się zabytkowe obiekty. Zaznaczył jednak, że podjęcie takiej decyzji nie leży wyłącznie w jego kompetencjach.

Swoimi doświadczeniami podzielił się również Howard Jones, z firmy The Wolsztyn Expierience. Jego zdaniem tworzenie w miejscu Parowozowni obiektu handlowego, jest świadomym zabijaniem w człowieku potrzeby łączności z przeszłością.

Obecni na spotkaniu parlamentarzyści i samorządowcy wyrazili opinię, że to miasto powinno przyjąć na siebie główny ciężar realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Techniczne aspekty tego projektu na przykładzie działań związanych z Kolejką Wąskotorową przedstawił Wojciech Krawczyk, członek Zarządu Powiatu. Starosta Krzysztof Ostrowski potwierdził zainteresowanie udziałem w tym projekcie: Trudno składać deklaracje. Muzea nie są tylko tematem, który dotyczy tylko samorządu gminnego. Tu musi być wiele podmiotów wokół idei, wiele podmiotów musi deklarować wyłożenie na to funduszy, w tym z uwzględnieniem inicjatyw prywatnych. Należałoby to rozważyć. Dobrze, że temat został podjęty, będzie na pewno kontynuowany na komisjach roboczych rady miasta.

Wiceprezydent Rafał Spachacz w odpowiedzi stwierdził, że Samorząd jest organem kolegialnym i że należy również poczekać na stanowisko wojewody. W swoich wypowiedziach byli także zgodni parlamentarzyści, uznając, że miasto musi być gospodarzem tego projektu, a niezbędna jest współpraca ze strony samorządu powiatowego oraz ze strony samorządu wojewódzkiego. Poseł Paweł Arndt zadeklarował gotowość udziału w ewentualnych rozmowach z ministrem infrastruktury, dotyczących przekazania terenu Parowozowni miastu.

Efekty ponad dwugodzinnych obrad podsumował Robert Gaweł: - Cieszy otwartość PKP na sprawę, wpis do rejestru zabytków, deklaracje parlamentarzystów, poparcie rajców miejskich, teraz czekamy na krok prezydenta Kowalskiego i kolejne spotkanie.

2010-01-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 18-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21064344

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno