Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

„Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień...”

Obchody 40 – lecia istnienia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie zaplanował jako cykl imprez jubileuszowych odbywających się pod patronatem starosty gnieźnieńskiego, Krzysztofa Ostrowskiego.

Zainaugurował je 22 maja 2009 roku Międzyszkolny Konkurs Kulinarny w Grillowaniu. Kolejnym wydarzeniem był pieszy rajd zorganizowany 12 września. Uroczysta gala, podczas której nastąpiło wręczenie szkole sztandaru, odbyła się 16 stycznia 2010 roku w gmachu szkoły przy ulicy Gdańskiej.

Dźwięk dzwonu nieistniejącego już statku MS „Jan Kiliński” stał się sygnałem rozpoczynającym tę niezwykle podniosłą uroczystość. Dyrektor Dariusz Banicki jako gospodarz obiektu powitał wszystkich przybyłych gości: - Dziękuję, że zechcieliście Państwo zaszczycić nas swoją obecnością w tym ważnym dla naszej społeczności dniu. Sztandar, który już za chwilę stanie się znakiem naszej szkoły, jest symbolem godności i więzi z ojczyzną, zachętą do życia w duchu poszanowania prawdy, miłości i szacunku dla drugiego człowieka.

Aktu poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz biskup Wojciech Polak. W modlitwie intencyjnej zwrócił się do wszystkich zebranych: - Niech ten sztandar stanie się znakiem, który was zjednoczy i pozwoli zbudować wspólnotę pokoju i stałej gotowości niesienia pomocy innym.

Z rąk fundatorów sztandar odebrał starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. Przekazując go dyrektorowi szkoły, powiedział: - Składając ten sztandar w Pańskie ręce, wyrażam głębokie przekonanie, że będzie on łączył całą szkolną społeczność – uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich pracowników.

Ceremoniał przejęcia sztandaru przez uczniów zakończyło uroczyste ślubowanie reprezentantów poszczególnych klas.

Sentymentalną podróż w przeszłość wszystkim zebranym swoim wystąpieniem umożliwił dyrektor Dariusz Banicki, przywołując historię szkoły od początków jej istnienia, wskazując momenty zagrożenia, ale również świetlane karty z historii najnowszej. Podziękował również wszystkim współautorom tego ważnego w życiu szkoły wydarzenia: fundatorom, Zarządowi Powiatu, uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom ZSP nr 4. Nawiązał również do projektu przeniesienia szkoły do rewitalizowanego obiektu przy ul. Sobieskiego: Dziękuję panu staroście, że snując dalekosiężne plany związane z naszą szkołą, traktuje nas podmiotowo, że nic tutaj nie dzieje się bez naszej opinii.

Pamiątkowymi Medalami Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego zostali uhonorowani emerytowani dyrektorzy placówki: Dorota Białecka oraz Henryk Szablewski, natomiast okolicznościowym grawertonem - Kazimierz Dąbrowski, zasłużony dla gnieźnieńskiej oświaty nie tylko jako wieloletni nauczyciel, ale również sportowiec i olimpijczyk. Akt wręczenia tych wyróżnień był również osobistym przeżyciem dla wicestarosty gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, absolwenta ZSP nr 4 z roku 1989 – roku przełomowego w najnowszej historii Polski, co wicestarosta podkreślił w swoim wystąpieniu obok gratulacji dla szkoły oraz reminiscencji z życia ucznia tej placówki. Starosta Krzysztof Ostrowski zwrócił natomiast uwagę na znaczenie ZSP nr 4 w pejzażu lokalnej oświaty. Zapewnił, że wszystkie działania związane z placówką mają wyłącznie na względzie poprawę warunków pracy szkoły, a tym samym jakości jej kształcenia.

Gratulacje na ręce dyrektora złożyli również obecni na uroczystości parlamentarzyści, wicekurator Hanna Rajcic – Mergler, a w imieniu dyrektorów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych - dyrektor III LO Beata Czechańska. Entuzjastycznie zostało przyjęte wystąpienie pani Doroty Białeckiej, legendy szkoły, która całe swoje życie zawodowe związała z tą placówką.

Oficjalną część uroczystości zakończyło wykonanie pieśni upamiętniającej jubileusz szkoły oraz prezentacja multimedialna porządkująca jej dzieje. Refleksyjna część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSP nr 4 dowiodła dużego potencjału wychowanków. W nostalgicznym nastroju, strofami wielkich poetów młodzież zaprezentowała wartości, którym chce pozostać wierna, a które współcześnie ulegają postępującej dewaluacji.


Godnie go reprezentujcie


Poświęcenie sztandaru


Radość posiadania sztandaru


Podniosły moment - modlitwa intencyjna


Podziw dla młodych artystów


Z gratulacjami od dyrektorów gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych


Bronić honoru szkoły


Ślubujemy wierność i oddanie


wyróżnienie byłych dyrektorów - współautorów Jubileuszu 40 - leci ZSP nr 4


Wzruszenie mistrza i ucznia

2010-01-18

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21417954

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno