Warsztaty na temat tworzenia pakietów turystycznych

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wraz z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno-Menedżerską „Milenium” zorganizowały 27 stycznia br. jednodniowe, bezpłatne warsztaty na temat tworzenia pakietów turystycznych.

Nazwa pakiet turystyczny to kombinacja dwóch lub więcej elementów takich jak np. transport, noclegi, wyżywienie, usługi przewodnickie – sprzedawanych jako całościowy produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty poszczególnych pozycji nie są dodatkowo wyszczególnione.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele branż – hotelarskiej i gastronomicznej, a także właściciele gospodarstw agroturystycznych działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego, przewodnicy oprowadzający turystów po Szlaku Piastowskim, przedstawiciele: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Stowarzyszenia „Światowid” w Łubowie oraz grupa studentów turystyki kulturowej - nowo otwartej specjalności naukowej GWSHM „Milenium”.

Warsztaty poprowadzili dr Armin Mikos von Rohrscheidt oraz mgr Oleksy Artyszuk, pracownicy naukowi specjalizujący się w dziedzinie turystyki kulturowej.

Inaugurujący cykl wykładów wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego Dariusz Pilak oraz dr Klaudiusz Święcicki – prorektor GWSHM „Milenium”, w swoich przemówieniach podkreślili szczególną rolę współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie i GWSHM „Milenium”. Zaznaczyli, że celem tej współpracy jest propagowanie wiedzy na temat promocji turystycznej powiatu, a przede wszystkim wspieranie inicjatywy tworzenia pakietów turystycznych obejmujących w swojej ofercie nie tylko Gniezno, ale cały powiat ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznych na Szlaku Piastowskim.

Wygłoszone wykłady dotyczyły przeglądu form i rodzajów pakietów turystycznych, procedur ich powstawania oraz prawidłowego funkcjonowania. Część teoretyczną zamknęły praktyczne warsztaty, podczas których wszyscy uczestnicy spotkania, pracując w trzech grupach, uczyli się, jak stworzyć pakiet tematyczny, pobytowy i wypoczynkowy na bazie istniejących na terenie powiatu modułów usług.

Zdobytą wiedzę i umiejętności potwierdzał indywidualny certyfikat uczestnictwa w warsztatach, wręczony na zakończenie każdemu uczestnikowi tego konstruktywnego spotkania.

Marta Suchodomska