Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29 stycznia br. Powiatowy Rzecznik Konsumentów pani Renata Boborowska-Paszczak przyjmuje petentów w poniedziałki i piątki w godzinach od 11:00 do 15:00 w budynku przy ulicy Sobieskiego 20, I piętro pokój nr 7 (pomieszczenia po MOPS).