„Po drugiej stronie Nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem”

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy
Ks. Kanonika Mariana Aleksandrowicza


długoletniego dyrektora gnieźnieńskiego Archiwum Archidiecezjalnego, historyka i archiwistę, niezłomnego propagatora wiedzy o zabytkach piśmiennictwa, cenionego wykładowcę seminarium duchownego oraz Prymasowskiego Instytutu Teologicznego w Gnieźnie, seminarium duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego i Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Księdza Kanonika wyrazy szczerego współczucia

składają

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska
Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego
Krzysztof Ostrowski