„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. dr hab. Andrzeja Krysztafkiewicza


gnieźnianina, wielce zasłużonego dla rozwoju wyższego szkolnictwa technicznego w Gnieźnie, wychowawcę wielu pokoleń inżynierów i wielkiego przyjaciela młodzieży, członka Senatu, Prorektora ds. Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie w latach 2004-2005, długoletniego pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej.

Łączymy się w bólu i modlitwie ze wszystkimi, dla których odejście Profesora jest bolesną stratą.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska
Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego
Krzysztof Ostrowski