Wsparcie dla powiatowej turystyki

W piątek w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2010 roku. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskie przeznaczył na ww. zadanie kwotę 15.000 złotych.

O dofinansowanie mogły się ubiegać organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki oraz krajoznawstwa. Realizowane w ramach konkursu zadanie polegać będzie na propagowaniu rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez organizację różnego rodzaju rajdów turystycznych.

Po rozpatrzeniu złożonych ofert, komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Wojciech Krawczyk - członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Zbigniew Narożny – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Gnieźnie, Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju, Danuta Kryszak – podinspektor ds. promocji turystycznej z Wydziału PR, postanowiła przyznać dofinansowanie organizatorom następujących rajdów:

Wnioskodawca Nazwa zadania w ramach konkursu: Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska HUFIEC Gniezno Zimowy Rajd Szlakami Powstańców Wielkopolskich
Organizacje Turystyczną „Szlak Piastowski” II Spływ Kajakowy Szlakiem Wełny
Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie XI Gnieźnieński Rajd Rowerowy Gniezno – Wierzyce – Gniezno, Pobiedziska – Wierzyce – Pobiedziska
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk” Gniezno VI Rajd Turystyczno – Krajoznawczy Drogą Św. Jakuba
Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy „KŁUSAK” Powiatowy, konny, gwieździsty rajd turystyczno - krajobrazowy
Uczniowski Klub Sportowy „MASTER” Gniezno Rajd konny do Grzybowa – Szlakiem Piastowskim na Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich