Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Młodzi budowlańcy we Francji

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, jako organ samorządu zawodowego inżynierów i techników budownictwa, współpracuje - w ramach zawartego porozumienia - z Federacją Budownictwa i Prac Publicznych (BTP) mającą siedzibę w Epinal w rejonie Wogezów we Francji. Federacja BTP zarządza Centrum Szkolenia Zawodowego w Arches k/ Epinal, w którym kształci się 930 uczniów we wszystkich branżach budownictwa.

Dzięki współpracy nawiązanej między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 a Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (WOIIB), uczniowie Technikum Budowlanego wraz z opiekunem i koordynatorem uczestniczyli w polsko – francuskiej wymianie młodzieży. W dniach 16-21 listopada 2009 roku przebywali w Arches, odbywając m.in. krótką praktykę zawodową.

Organizatorzy zaprojektowali program pobytu zgodnie z zasadą „uczyć – bawiąc”. W Centrum Szkolenia Zawodowego (CFA) młodzi gnieźnianie zwiedzili pracownię malarstwa, sztukaterii gipsowych, murarską, stolarską, instalacyjną, ślusarko-tokarską. Zadanie praktyczne polegało na realizacji projektu budowlanego zawierającego dokładne instrukcje dotyczące jego wykonania. W realizacji tego zadania naszym uczniom towarzyszyli młodzi Francuzi. Wspólna praca okazała się świetnym sposobem na pokonanie barier językowych i nawiązanie przyjaźni.

Młodzi gnieźnianie uczestniczyli również w oficjalnym spotkaniu z władzami Arches. W napiętym programie nie zabrakło także czasu na rozrywkę mniej edukacyjną. Wspinaczkowo – linowe trasy akrobatyczne w SPINA PARK dostarczyły emocji prawdziwie sportowych, pobyt w fabryce cukierków i w Auberge de Raut Jardin stanowił prawdziwą ucztę dla narządów smaku, węchu i wzroku, gra w kręgle i wyścigi kartingowe obudziły ducha prawdziwie sportowej rywalizacji zarówno wśród Polaków, jak i Francuzów.

Podczas wycieczek zorganizowanych uwiodły nasza grupę uroki Wogezów, zachwyciła architektura miasta o skomplikowanej historii wynikającej z jego położenia, zafascynowało miejscowe polonicum – pomnik dwukrotnie detronizowanego króla Stanisława Leszczyńskiego, którego „Głos wolny wolność ubezpieczający” stał się dzięki temu jakby mniej odległy w swej politycznej wymowie.

Tygodniowy pobyt we Francji dostarczył wszystkim uczestnikom tej wyprawy wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Z niecierpliwością strona polska oczekuje rewizyty francuskich przyjaciół już w marcu.

2010-02-09

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21399614

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno