Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

E – dziennik zmienia szkolną rzeczywistość

Dziennik lekcyjny to bieżąca dokumentacja wydarzeń o charakterze oficjalnym, sporządzana z powodu wymogów formalnych i pomagająca w prowadzonej działalności szkolnej.

O mankamentach tradycyjnie prowadzonego dziennika lekcyjnego środowisko nauczycielskie mówiło od lat. Elektroniczny dziennik lekcyjny jest nowoczesnym i łatwym w obsłudze dokumentem pozwalającym nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół w prosty i niezawodny sposób rejestrować dane o uczniach oraz przeprowadzać analizę wyników w nauce i frekwencji.

Na gnieźnieńskim rynku edukacyjnym szkołą, która od września tego roku za zgodą starosty gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego skorzystała z nowoczesnej technologii i kompleksowego rozwiązania jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Wprowadzenie tego dokumentu poprzedził okres pilotażowy. W roku szkolnym 2008/2009 w szkole funkcjonowały obok siebie obydwa dokumenty. Była to forma ćwiczeń praktycznych dla nauczycieli i rodziców. Dyrektor placówki Sylwester Sip podkreśla, że w bazie, oprócz ocen, frekwencji i uwag, przechowywane są także informacje dotyczące szkoły, klasy oraz uczniów danej klasy, dzięki czemu może przeglądać i przeprowadzać analizę w obrębie całej placówki. Wgląd do kartoteki każdego ucznia w szkole usprawnia pracę i uniezależnia nauczycieli od konieczności błyskawicznego lokalizowania dokumentu.

Elektroniczny dziennik lekcyjny to przede wszystkim łatwość informowania ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów o ocenach, frekwencji, czy też uwagach – mówi Ewa Urbaniak, nauczycielka języka polskiego w ZSP nr 2. - Wprawdzie nie zrezygnowaliśmy z kontaktów bezpośrednich z rodzicami uczniów, wciąż odbywają się w naszej szkole comiesięczne konsultacje indywidualne, ale to wreszcie czas wykorzystany na analizę środowiska i sytuacji ucznia, a nie wymiana informacji o postępach w nauce. Takie dane rodzice mają udostępnione w każdej chwili. Wystarczy zalogować się do systemu i sprawdzić, czy dziecko jest obecne na zajęciach w szkole lub jaką ocenę dostało ze sprawdzianu.

System umożliwia pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring frekwencji i postępów w nauce uczniów oraz stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Dzięki wzmożeniu kontroli uczniów łatwiej jest motywować ucznia do uczestniczenia w lekcji i przygotowywania się do zajęć. Dodatkowo system automatycznie generuje zestawienia ocen i frekwencji, statystyki postępów w nauce oraz wszelkie inne dane. Najważniejszą zaletą systemu jest łatwy sposób wprowadzania danych, które aktualizujemy dwa razy w tygodniu – mówi wicedyrektor Marek Jóźwiak, odpowiedzialny za całość przedsięwzięcia. - Każdy rodzic posiada indywidualne konto, a loguje się za pośrednictwem osobistego hasła. W ten sposób spełniamy wymogi ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Całość operacji przeprowadzona została wieloetapowo. W pierwszej kolejności stworzono infrastrukturę systemu, zainstalowano oprogramowanie oraz sprzęt niezbędny do pracy. Po wprowadzeniu danych skonfigurowano bazę oraz przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli i rodziców. Wdrożenie pilotażowe objęło drugi semestr roku szkolnego 2008/2009.

Zakończenie pierwszego semestru w roku szkolnym 2009/10 stało się okazją do podsumowania funkcjonalności e – dziennika, jedynego dokumentu w ZSP nr2. Wyniki klasyfikacji i sprawy wewnątrz szkolne są wprawdzie objęte klauzulą poufności, ale dyrektor Sylwester Sip z dumą odnotowuje blisko 5% wzrost frekwencji w szkole, która z 88% w roku ubiegłym wzrosła do 93%.

To już wynik satysfakcjonujący – mówi dyrektor Sip. – Efekty wprowadzenia e – dziennika są widoczne już po roku jego użytkowania. Określam je hasłowo jako 3xS - szybciej, sprawniej, sumienniej. Przygotowując się do wywiadówek śródrocznych, nauczyciele drukowali dane udostępniane rodzicom. Cała operacja trwała ok. 4 minut. Dla porównania dodam, że wcześniej poświęcano na te czynności ok. 10 godzin! O sukcesie elektronicznego dziennika najlepiej świadczy ilość wejść rodziców do internetowego dzienniczka uczniów. Korzysta z nich ponad 80% rodziców naszych wychowanków.

Całość inwestycji nie przekroczyła kwoty 14 tys. złotych, ale korzyści cyberdziennika są nie do przecenienia, co zgodnie podkreślają nauczyciele i rodzice. Opinie uczniów są raczej podzielone …

2010-02-10

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 17-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21058253

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno