Zmiany w Europie

W ramach współpracy pomiędzy organizacjami osób niepełnosprawnych z Powiatu Teltow- Fläming i Powiatu Gnieźnieńskiego odbywa się co roku szereg imprez kulturalnych m.in. w formie organizacji warsztatów fotograficznych z udziałem osób niepełnosprawnych z miejscowości Dahme, Jüterbog i Gniezna, a także wystawy prac warsztatowych.

Oto krótka relacja nt. otwarcia wystawy prac warsztatowych, pochodząca z portalu internetowego www.teltow-flaeming.de.

W piątek, 12.02.2010, w miejscowości Pektus, o godz 14.00, Związek Wspierania Pracy i Kształcenia Zawodowego (VAB e.V. Luckenwalde) otworzy wystawę objazdową dotyczącą projektu „Zmiany w Europie”. W ramach w/w wystawy zostaną pokazane fotografie ze wspólnie przeprowadzonego warsztatu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Dahme” oraz „Jüterbog”, a także Organizacji VAB i polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z naszego partnerskiego Powiatu Gnieźnieńskiego. Tematem tej wystawy będzie Zjednoczona Europa, jako projekt pokoju, pojednania i zrozumienia.

Przypomnijmy, że w roku 2009 minęło już 5 lat od nawiązania współpracy pomiędzy w/w organizacjami pożytku publicznego z zaprzyjaźnionych powiatów: Teltow- Fläming i Powiatu Gnieźnieńskiego.