XLVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż XLVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, odbędzie się w dniu 18 marca 2010 roku o godz. 13.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 23.

Proponowany porządek obrad

XLVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
18 MARCA 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2009 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2009 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2009 rok.
 10. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2009.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  2. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  3. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie – droga powiatowa nr 2289 P.
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w m. Folwark Piaski gm. Witkowo od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska ” w Witkowie.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska