Jubileusz 10-lecia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego

Piątego marca odbył się Jubileusz 10-lecia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. Podczas jubileuszu starosta Krzysztof Ostrowski podziękował strażnikom za dotychczasową pełną poświęcenia pracę. Jak podkreślił starosta to właśnie skuteczna i pełna determinacji praca strażników przyczynia się do faktu, że akweny Pojezierza Gnieźnieńskiego są miejscem, nad którym można bezpiecznie wypoczywać i korzystać z uroków naszej wspaniałej przyrody.

Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska wręczyła komendantowi Zbigniewowi Misiorowi „Godło Promocyjne” przyznane przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. Zarząd Powiatu odznaczył strażników za ogromne zaangażowanie, trud oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Dyplomy otrzymali: Komendant Zbigniew Misior, z-ca komendanta Andrzej Kowalski, Dariusz Stefaniak, Waldemar Klorek, Jan Szymański, Krzysztof Meller, Dariusz Frankowski, Marek Budzyński, Mieczysław Przybysz, Roman Rokosik. Ponadto Dariuszowi Stefaniakowi, obecnie pełniącemu funkcję Komendanta Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Gnieźnie, przyznany został Medal Milenijny za efektywne zwalczanie kłusownictwa oraz dbałość o stan jezior powiatu gnieźnieńskiego. Społeczna Straż Rybacka otrzymała również podziękowania, gratulacje i medale od Polskiego Związku Wędkarskiego.

Jesteśmy przekonani, że dalsza działalność Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego będzie również pełna sukcesów, dzięki czemu nasze jeziora będą miejscem bezpiecznego wypoczynku.