Zapraszamy na Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

Już w najbliższym poniedziałek i wtorek w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie odbędzie się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pn. „Ekologiczne i energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania”.

Celem konferencji jest stworzenie szerokiej platformy dla prezentacji wyników i wymiany doświadczeń oraz konsolidacja polskiego środowiska naukowego związanego z aktualnymi problemami z pogranicza ochrony środowiska oraz energetyki, zarządzania, transportu, informatyki i medycyny.

Patronat honorowy nad konferencją sprawują: JM prof. dr hab. Józef Garbarczyk - Rektor PWSZ w Gnieźnie oraz Krzysztof Ostrowski Starosta Gnieźnieński.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: www.pwsz-gniezno.edu.pl