IX edycja konkursu Wielkopolski Rolnik Roku

W niedzielę 21 marca w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala IX edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2009. Do nagród głównych konkursu nominowanych było 15 rolników z terenu województwa wielkopolskiego. Spośród nich 8 zostało uhonorowanych statuetką Siewcy oraz czekiem na 10 000,00 zł. Nominację otrzymali Państwo Stefania i Marek Michalak z Mijanowa gm. Trzemeszno.

Pan Marek Michalak wraz z żoną Stefanią są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni ok. 60 ha, położonego we wsi Mijanowo. Rolnik ten wkłada wiele trudu w swoją pracę, jest bardzo ceniony i cieszy się dużym autorytetem w sołectwie Mijanowo oraz całej gminie Trzemeszno.

Gospodarstwo Państwa Michalak jest jednym z najprężniej rozwijających się i największych w gminie Trzemeszno. Charakteryzuje się nowoczesnością i wysokim stopniem zmechanizowania. Ukierunkowane jest głównie na produkcję zwierzęcą, przy zachowaniu najwyższych standardów produkcyjnych i wysokiej jakości hodowli. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w tym gospodarstwie są na bardzo wysokim poziomie. Odzwierciedleniem tego jest otrzymana w 2009 r. nagroda w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

Gospodarstwo prowadzone przez Państwa Michalak jest przykładnym gospodarstwem. Funkcjonowanie gospodarstwa wspierane jest przez najlepsze dostępne techniki i najnowocześniejsze rozwiązania, a produkcja prowadzona jest z myślą o ochronie środowiska naturalnego. Prowadzone gospodarstwo, podziwiane jest przez lokalną społeczność i bezwzględnie stanowi wzór do naśladowania. Gdyby takich gospodarstw było więcej, to rolnictwo rozwijałoby się w zauważalnie szybszym tempie, a postęp technologiczny nie byłby mu obcy.

Podczas Gali IX edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2009 gratulacje oraz kwiaty wręczyli Pani Danuta Winiarska, Przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Pan Krzysztof Dereziński, Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno.