Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 25 marca 2004 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Informacja ARiMR nt. wdrażania programu AIACS,
 8. Przeciwdziałanie bezrobociu :
  1. sprawozdanie PUP za rok 2003, plan działania na 2004
  2. sprawozdanie GARG z działalności w 2003 roku,
 9. Sprawozdanie PCPR za rok 2003, plan działania na 2004,
 10. Wykonanie zadań rzeczowych na drogi powiatowe w 2003 r., koszty zimowego utrzymania dróg,
 11. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2003 r. - podjęcie uchwały w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie w 2003 roku,
 12. Młodzieżowy Dom Kultury jako placówka organizująca czas wolny młodzieży,
 13. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zmiany uchwały nr II/11/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych,
  2. przekształcenia liceów ogólnokształcących, liceów zawodowych i techników w uzupełniające licea ogólnokształcące i technika uzupełniające,
  3. powołania uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego, szkoły policealnej,
  4. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
  5. uchylenia uchwał nr VIII/54/99 i nr XX/119/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego,
  6. zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, jego jednostek organizacyjnych i osób prawnych dla których Powiat Gnieźnieński jest organem założycielskim,
  7. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  8. zmiany uchwały nr XXXIII/184/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany podstawy naliczania diet radnych powiatu,
 14. Interpelacje i zapytania Radnych,
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 16. Wolne głosy i informacje,
 17. Zakończenie sesji.

  2004-03-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21360995

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno