Nadzwyczajna XLIX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż nadzwyczajna XLIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2010 roku o godz. 13.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie przy ulicy B. Chrobrego 23.

Proponowany porządek obrad

NADZWYCZAJNA XLIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
8 KWIETNIA 2010 ROK

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały:
    1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska