Zdrowie – Twój Styl

Zdrowie to dynamiczny proces, w którym dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny człowieka wynika z braku choroby i niedomagań, oraz umożliwia wykorzystanie wszelkich jego możliwości twórczych. Potrzeba zachowania zdrowia - pełnej sprawności fizycznej i intelektualnej także w późnym wieku jest współcześnie powszechnie rozumiana i akceptowana, ale na taką dyspozycję pracuje się przez całe życie, już od najwcześniejszego dzieciństwa.

Światowy Dzień Zdrowia stał się znakomitą okazją do zorganizowania w środę, 21 kwietnia, o godz. 16:00, w Medycznym Studium Zawodowym, akcji promocyjno – edukacyjnej „Zdrowie – Twój Styl”. Autorzy tej społecznej inicjatywy – Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Medyczne Studium Zawodowe oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku pragną uświadomić szerokim kręgom odbiorców konieczność inwestowania w siebie – swoje zdrowie i kondycję - zarówno fizyczną, jak i psychiczną. O tych zależnościach mówić będą lekarze i dietetycy, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodzi ludzie, którzy pojęcie starość już dzisiaj traktują nie jako abstrakcję, lecz naturalny i nieuchronny etap w ich życiu.

Lekarze różnych specjalności udzielą również bezpłatnej pomocy medycznej w zakresie diagnostyki, pielęgniarki i opiekunki środowiskowe wyjaśnią, jaki jest zakres kompetencji służb medycznych powołanych do świadczenia pomocy w przypadku niepełnosprawności.

Na zmianę decyzję dotyczącej stylu życia nigdy nie jest za późno, o czym będą mogli się przekonać uczestnicy spotkania promującego „zdrowie jako styl”, na które już dzisiaj serdecznie zapraszają organizatorzy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Starostwo Powiatowe Medyczne Studium Zawodowe