„Pamiętajcie o ogrodach…”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi po raz XV odbyły się Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne. Tegoroczne prezentacje pn. „Ogród Ekologiczny – czyli powrót do źródeł” zostały zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie przy współudziale Starostwa Powiatowego.

Tematem przewodnim prezentacji był powrót do źródeł, który nawiązuje do hasła tegorocznego święta. Otwierając Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne prezes gnieźnieńskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego Maria Brykczyńska powiedziała: Bioróżnorodność w najprostszym ujęciu to rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków, ekosystemów w skali ziemi lub innych mniejszych jednostek geograficznych. Bioróżnorodność jest pojęciem wyrażającym pełen dynamizm przyrody. Skład genetyczny gatunków zmienia się w czasie i przestrzeni w skutek naturalnego i antropologicznego oddziaływania selekcyjnego. Choć temat nie był łatwy do tegorocznych prezentacji zgłosiło się aż 29 placówek oświatowych z terenu powiatu.

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne). Głównymi celami konkursu były m.in.: popularyzacja uzdolnień artystycznych, upowszechnianie wiedzy na temat ogrodu ekologicznego, pokazanie ogrodu jako miejsca, gdzie natura i kultura współistnieją harmonijnie i zachowana jest równowaga w przyrodzie, inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne, wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata, kształcenie informacji wyszukiwania informacji z różnych źródeł, motywowanie do twórczej pracy, szerzenie treści ekologicznych, integracja uczniów z różnych szkół i wymiana doświadczeń oraz rozwijanie wrażliwości na otaczające środowisko.


Wyniki konkursów:

Konkurs teatralny (przedszkola)
wyróżnienie – Przedszkole nr 9

Konkurs plastyczny (szkoły podstawowe – klasy I-III)
1 miejsce – Kacper Kuś oraz Łukasz Staszak (Szkoła podstawowa w Trzemesznie)
2 miejsce – Jakub Lesiński (Szkoła Podstawowa nr 6 w Gnieźnie)
3 miejsce – Monika Karolewska (Szkoła Podstawowa w Owieczkach)

Konkurs plastyczny (szkoły podstawowe – klasy IV-VI)
1 miejsce – Dominik Andrzejewski, Dominika Andrzejewska, Weronika Kościelska (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
2 miejsce – Weronika Kamyszek, Wiktoria Kuchcińska, Karolina Nowicka (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
3 miejsce – Wojciech Szeszycki, Kamil Nowaczyk, Karol Piotrowski, Filip Kaszyński, Klaudia Michalska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie)

Najlepsza prezentacja multimedialna (kategoria - szkoły gimnazjalne)
1 miejsce – Zuzanna Simoni (Gimnazjum w Kruchowie)
2 miejsce – Daria Sekuła (Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)
3 miejsce – Monika Figaj (Gimnazjum w Kłecku)

Najlepsza prezentacja multimedialna (kategoria - szkoły ponadgimnazjalne)
1 miejsce – Julia Adamska (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie)
2 miejsce – Marcin Bednarek (ZSP nr 2 w Gnieźnie)
3 miejsce – Jacek Kajtarek (ZSP nr 1 w Gnieźnie)

Powiat gnieźnieński zawsze chętnie wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy propagujące postawy proekologiczne. Jak podkreśla członek zarządu powiatu Wojciech Krawczyk – Powiat stara się aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości proekologicznej mieszkańców oraz uświadamianiu problemów związanych z ekologią, w związku z czym co roku dofinansowuje i uczestniczy w prezentacjach ekologicznych. Ważne jest by wśród młodych ludzi kształcić umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, inspirować do poszerzania wiedzy na temat środowiska, motywować do pracy twórczej oraz rozwijać wrażliwość na otaczającą przyrodę i do tego z całą pewnością przyczynia się konkurs Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne.

Nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkursów ufundowali: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz firmy prywatne.