Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

W labiryncie cyberprzestrzeni

Wzrost popularności Internetu na świecie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży sprawił, iż ważną kwestią stało się przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci w Internecie i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom Sieci, zwłaszcza najmłodszym, młodzieży i osobom starszym.

Dostrzegając rozmiar zagrożeń wirtualnego świata Unia Europejska ustanowiła Dzień Bezpiecznego Internetu przypadający zawsze w pierwszej połowie lutego. W ramach obchodów tego dnia Zespół Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie z inicjatywy Rafała Mikołajczaka, nauczyciela informatyki, zaproponował uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów konkurs filmowy na temat bezpieczeństwa w Internecie. Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas konferencji „Bezpieczny Internet”, która odbyła się wczoraj w auli ZSE-O.

Celem spotkania było uświadomienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Zaproszonych gości oraz młodych uczestników spotkania powitał dyrektor ZSE - O Sławomir Wierzelewski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rolą dorosłych jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które łatwo ulegają magii wirtualnego świata: Jest to poważny problem, z którym będziemy się spotykać coraz częściej jako wychowawcy młodego pokolenia.

„Ciemne strony Internetu” omówiła Anna Osińska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Gnieźnie. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na cyberprzemoc, uwrażliwiła na kwestię uzależnienia od gier w sieci. Podkreśliła, że Internetoholizm stał się już problemem społecznym. Zaznaczyła, że najlepszym sposobem zabezpieczenia młodego człowieka jest dyskretna, ale permanentna kontrola młodego człowieka przez dorosłych oraz właściwy kontakt młodzieży z rodzicami.

Przedstawiciele Gnieźnieńskiej Prokuratury, Nikola Baranowska i Krzysztof Woźniak, wyjaśnili prawne aspekty „Odpowiedzialności karnej za przestępstwa Internetowe”. Zwrócili uwagę, że zasadniczo są to przestępstwa nieścigane z urzędu, dlatego wobec przemocy Internetowej należy być konsekwentnym i zgłaszać wniosek o popełnieniu przestępstwa do właściwych organów ścigania. Podali wiele przykładów ze swojej praktyki prokuratorskiej naruszenia prawa oraz konsekwencji, jakie mogą być ich następstwem w wyniku podjęcia postępowania. Wśród najczęściej popełnianych przestępstw wymienili oszustwa aukcyjne, piractwo i kradzież haseł oraz świadome publikowanie treści wymierzonych przeciwko osobie.

Zastępca dyrektora ZSE - O Ilona Wencel w swoim wystąpieniu wyjaśniła powody, dla których w szkole podjęto ten temat. Analiza zjawiska siecioholizmu skłoniła nauczycieli do opracowania narzędzia badawczego, które pozwoliło na zdiagnozowanie zjawiska wśród populacji uczniów w wieku 16 – 17 lat. Badaniu poddano grupę 280 uczniów. Wyniki przeprowadzonej ankiety okazały się na tyle alarmujące, że dyrekcja szkoły postanowiła szukać dróg rozwiązania problemu.

Ciekawym pomysłem na zwrócenie uwagi młodych ludzi było ogłoszenie konkursu „Bezpieczny Internet”. Zadanie uczestników polegało na realizacji filmu tematycznego, pokazującego zagrożenia, jakie mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z sieci. Jury konkursowe po przeanalizowaniu zgłoszonych produkcji wyłoniło spośród zgłoszonych obrazów zwycięzców, którym wręczono wartościowe nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz sponsora pana Jacka Owczarzaka.

Laureaci – uczniowie ZSP nr 2, ZSP z Witkowa oraz zwycięzcy z ZSE – O odebrali nagrody z rąk wicestarosty Dariusza Pilaka, zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie Mariusza Łozowieckiego oraz zaproszonych gości. Gratulując młodym realizatorom filmowej pasji, wicestarosta Dariusz Pilak powiedział:
Doceniamy potęgę Internetu, jesteśmy jej użytkownikami, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, które wynikają często z niewiedzy, albo zwyczajnie - niefrasobliwości. Wyniki ankiety, przedstawione przez panią dyrektor są dość alarmujące. Zadaniem społeczeństwa obywatelskiego jest ochrona zwłaszcza młodych i starszych obywateli przed oszustami gospodarczymi, manipulacją, pedofilią, wpływami grup głoszącymi niebezpieczne społecznie i zakazane prawnie hasła np. nazistowskie. Ta konferencja uświadamia także problem uzależnienia od Internetu i pokazuje, że nasze miasto i powiat to nie wyspa, którą omijają zagrożenia. Zdobyczą społeczeństwa obywatelskiego jest niewątpliwie wolność i brak cenzury, jednocześnie ta wolność zobowiązuje nas do rozumnego korzystania z dobrodziejstw cywilizacji, która jak wszystko ma dwie strony. Dziękuję młodzieży za udział w konkursie, a wszystkim państwu za organizację tej jakże społecznie zasadnej inicjatywy.

Projekcja nagrodzonych filmów spotkała się z życzliwym przyjęciem zgromadzonej publiczności. Zamykając konferencję, dyrektor Wierzelewski podziękował panu staroście za objęcie honorowego patronatu nad tym edukacyjno – wychowawczym spotkaniem, a przybyłym gościom za wsparcie w realizacji zadania.

2010-04-21

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21408655

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno