EKOLUDEK na ratunek Ziemi – „Nie marnuję – segreguję!”

Pod pojęciem ochrona środowiska kryje się ogół zadań, które mają na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego. Do głównych sposobów ochrony środowiska należy zaliczyć przede wszystkim racjonalne jego kształtowanie i gospodarowanie zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego oraz recykling.

Recykling stał się właśnie głównym tematem piątej edycji Powiatowego Ekologicznego Konkursu Plastycznego, którego podsumowanie odbyło się dzisiaj w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie. Konkurs „Nie marnuję – segreguję!” został zorganizowany przez Szkolny Klub Przyjaciół Przyrody „Ekoludek” SOSW nr 1 we współpracy z gnieźnieńskim starostwem.

Spotkaniu towarzyszyły ekoprezentacje sceniczne. Jako pierwsi wystąpili uczniowie Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gnieźnie. Uczniowie przedstawili taką wersję „Czerwonego kapturka”, która zachęcała odbiorców do dbałości o porządek i uczyła segregacji odpadów. Wychowankowie Warsztatów Terapii Zajęciowej zaprezentowali ekspresję muzyczną „Zbudzenie natury”. Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w przedstawieniu „Rady na odpady” podkreśliły, że o otoczenie trzeba dbać bez względu na wiek. „Na ratunek Ziemi” – to tytuł prezentacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 wskazującej praktyczne rozwiązania dbałości o ziemię. Ciekawie zaaranżowane choreograficznie i muzycznie przedstawienia spotkały się z życzliwym przyjęciem zgromadzonej publiczności, a wysiłek zarówno autorów, jak i wychowawców został nagrodzony dyplomami i upominkami.

Nagrody odebrali także laureaci konkursu plastycznego, na który wpłynęło ogółem 69 prac wykonanych przez uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku, Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gnieźnie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kłecku, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie oraz Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Gnieźnie.

Prace wykonane różnymi technikami plastycznymi: akwarela, pastele, kredka, wydzieranka, collage - były kolorowe, interesujące i zgodne z motywem przewodnim konkursu „Nie marnuję – segreguję!”

Po wnikliwej analizie komisja postanowiła nagrodzić 4 prace, a pozostałe wyróżnić.

I miejsce – FILIP CHUDY - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie
II miejsce – RADEK PALUCH - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku
III miejsce – FILIP KLIKAWKA - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie
III miejsce – SABINA CZAJCZYŃSKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie.