Amazonki są wśród nas

W środę, 28 kwietnia br., Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zatwierdził propozycję komisji konkursowej dotyczącą rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2010 pn. „Profilaktyka nowotworowa”

Wykonanie zadania zostało zlecone Gnieźnieńskiemu Stowarzyszeniu Amazonek. Realizacja zadania, zgodnie ze złożoną ofertą, umożliwi mieszkankom powiatu gnieźnieńskiego po masektomii szeroki dostęp do korzystania z rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Profilaktyka nowotworowa będzie obejmować:

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył na realizację ww. zadania kwotę 4.000 złotych.