Nadzwyczajna LI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż nadzwyczajna LI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, odbędzie się w dniu 12 maja 2010 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad

NADZWYCZAJNA LI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
12 maja 2010 ROK
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1 Turystyka, schemat II Promocja i informacja turystyczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
    2. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie i nadanie jej statutu;
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska