Edukacja ekologiczna

Plastikowe i szklane butelki, opakowania po artykułach spożywczych, tekstylia i wiele innych – w sumie ok. 2 ton -odpadów zebrali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy we wtorek brali udział w akcji „Majówka w lesie – sprzątanie świata”.

Głównym celem akcji organizowanej przez gnieźnieńskie starostwo oraz Nadleśnictwo Gniezno, poza oczywiście wysprzątaniem lasu, jest budowanie społecznej świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski podkreśla, że edukacja ekologiczna odgrywa bardzo ważną rolę w wychowaniu młodzieży, uczy ją szacunku do przyrody i zwiększa świadomoś na różnego rodzaju zagrożenia.

We wtorkowej akcji wzięło udział ponad 250 uczniów z I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4 oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych.