Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

LII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, iż LII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, odbędzie się w dniu 27 maja 2010 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad

LII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
27 maja 2010 roku
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik - Farmer Roku”.
 9. Przedstawienie współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Powiatem Gnieźnieńskim w świetle pozyskiwanych środków unijnych w latach 2006 – 2010.
 10. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2009 i przedstawienie planu na 2010 rok.
 11. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy w dobie kryzysu. Perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 12. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/11/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych.
  2. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  3. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.
  4. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu, jak również powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska

2010-05-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21417750

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno