Pamięci Jana Pawła II – koncert „IN MEMORIAM”

Z okazji 90. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II oraz w intencji jego rychłej beatyfikacji w Katedrze Gnieźnieńskiej w najbliższą niedzielę odbędzie się koncert „In Memoriam”, poświęcony pamięci Papieża – Polaka, a współorganizowany przez Agencję „ARTOS” oraz ks. kanonika Jana Kasprowicza, proboszcza i kustosza Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie.

Honorowy patronat nad koncertem objął ks. abp Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski Henryk Józef Muszyński, Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski.

Udział solistów Opery „NOVA” oraz muzyków z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy stanowi znakomitą rekomendację artystyczną tego wydarzenia kulturalno – religijnego, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na działalność Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zajmującej się wspieraniem rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej, podnoszeniem szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianiem nauki Papieża Jana Pawła II.

Uczestnictwo w tym uroczystym koncercie stanowi najpiękniejszy hołd, jaki możemy złożyć Karolowi Wojtyle – „Papieżowi, który pozostał człowiekiem”, dlatego gorąco zachęcamy do czynnego udziału w realizacji tego doniosłego wydarzenia. W programie obok prawdziwych przebojów muzyki klasycznej mistrzów tej miary co Haendel, Bach, Mozart, Dionizetti czy Schubert, znajdą się także strofy poezji Jana Pawła II oraz barwne anegdoty z życia wielkiego Polaka.

Serdecznie zapraszamy nie tylko miłośników muzyki klasycznej, ale wszystkie osoby o otwartym sercu, dla których ideały Jana Pawła II wciąż pozostają ważne, do Katedry Gnieźnieńskiej 30 maja, godz:19.