Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Innowacyjne kształcenie - granty edukacyjne

W auli Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych, 18 czerwca, podsumowano realizację projektu „Nauczycielskie Granty Edukacyjne”, wchodzącego w skład Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły, nagrodzonego HITEM 2009 – prestiżową nagrodą gospodarczo – samorządową przyznawaną przez kompetentną kapitułę.

Celem gnieźnieńskiego programu jest nie tylko kształcenie elit intelektualnych, ale również rozwijanie mocnych i słabych stron uczniów oraz motywowanie ich do pracy, zgodnie z maksymą, którą głosił Picasso, że każde dziecko jest zdolne. Władze powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, a także nauczyciele są przekonani, że kreatywność, twórcze „rozwiązywanie problemów i przedsiębiorczość to cechy, które można posiadać z natury, ale są to także umiejętności, które można nabyć, rozwijać i modelować”. Mając świadomość ogromnych potrzeb w zakresie kształcenia zdolności uczniów, władze powiatu, a także cała społeczność oświatowa podjęły szereg działań, aby zmienić sztuczny podział na dwa światy: z jednej strony - archaiczna szkoła, w której co 45 minut następuje zmiana szefa, a wiedza poszufladkowana jest na przedmioty, przeważa indywidualizacja pracy i oceniania; z drugiej – „świat poza szkołą – świat pracy zawodowej, w którym sukces wynika ze współpracy”.

Jeden z realizowanych w roku szkolnym 2009/10 projektów – „Granty edukacyjne” - to wsparcie finansowe dla charyzmatycznych nauczycieli, którzy wpisując się w nowatorską wizję szkoły, pragną kształcić szerzej, rozwijając i modelując postawy uczniów.

Otwierając spotkanie, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Aleksandra Kuźniak przypomniała kolejne etapy realizowania projektu: - Z początkiem roku szkolnego 2009/2010 nauczyciele z 11 szkół ponadgimnazjalnych i 4 placówek szkolnictwa specjalnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły/placówki, złożyli wnioski o przyznanie Grantów Edukacyjnych na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych, wspierających edukację. Do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wpłynęło 70 wniosków – projektów o bardzo różnorodnym, interdyscyplinarnym zasięgu oddziaływań dydaktyczno-wychowawczym. Po komisyjnym rozpatrzeniu wniosków przyznano 15 grantów na łączną kwotę 112.383,30 zł.

Nauczyciele i koordynatorzy, którzy realizowali projekty, złożyli sprawozdanie z rocznych dokonań. Podkreślali, że dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego można było dotrzeć do szerokiej grupy uczniów i realizować zadania, które wykraczają poza szkolną podstawę programową.

Podsumowując efekty rocznej pracy, starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski powiedział: - Jestem przekonany, że pieniądze przyznane na granty zostały spożytkowane właściwie. Udział młodzieży w projektach był zadawalający. Cieszy fakt, że zaproponowane przez państwa przedsięwzięcia wpisują się we współczesną koncepcję kształcenia ustawicznego i odpowiadają aktualnym trendom dydaktyki. Nie bez znaczenia jest również umiejętność współpracy nauczycieli z różnych środowisk o różnych specjalnościach. Opracowane i wdrożone projekty w znacznym stopniu przyczyniły się do podnoszenia jakości pracy szkół w powiecie, a tym samym do wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży. Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i gorąco zachęcam do zgłaszania kolejnych innowacyjnych projektów.

Wyrazem podziękowania dla nauczycieli były drobne upominki.

Kończąc spotkanie, dyrektor Kuźniak przypomniała, że termin zgłaszania projektów przeznaczonych do realizacji w nowym roku szkolnym mija pod koniec czerwca.

Załącznik:


2010-06-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21364736

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno