Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Uczniowie otwarci na inicjatywy, twórczy i aktywni

W poniedziałek, 21 czerwca, w Kolegium Europejskim został uroczyście podsumowany projekt „Praca z uczniem twórczym i aktywnym”. Jest to jeden z projektów edukacyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w ramach Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły, który został nagrodzony HIT-em 2009 w kategorii edukacja.

W II edycji projektu „Praca z uczniem zdolnym i aktywnym” uczestniczyło łącznie 38 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego. Zajęcia były prowadzone przez 16 pracowników dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W ramach programu uczniowie odbyli m.in. podróż studyjną do Berlina, a członkowie koła humanistycznego wizytowali Pragę.

W ramach działalności programowej odbyły się:

  • 4 - wykłady otwarte
  • 9 spotkań - warsztaty specjalistyczne dla humanistów
  • 12 spotkań - warsztaty specjalistyczne w I Pracowni Fizycznej Wydziału Fizyki UAM
  • 10 spotkań - zajęcia laboratoryjne w PWSZ
  • 21 spotkań tutorskich
  • 10 spotkań -zajęcia informatyczne
  • 10 spotkań - seminaria matematyczno-fizyczne

Jak podkreśliła koordynator projektu, Ilona Kozłowska, w tym roku w zajęciach mogli brać udział również uczniowie, z którymi realizujący zadania nie zawarli kontraktu, jeżeli tylko tematyka spotkań stanowiła przedmiot ich zainteresowań. Te działania miały na celu spełnić oczekiwania uczniów, którzy nie wierząc we własne siły, lub skrywając swoje talenty, nie zostali nominowani do udziału w projekcie.

Najwięcej satysfakcji zarówno autorce projektu, jak i wykładowcom dostarczyły opinie uczestników projektu, którzy podkreślali, że projekt w pełni pozwalał realizować ich zainteresowania.

Oceniając realizację projektu, wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak podkreślił, że projekt „Praca z uczniem twórczym i aktywnym” jest realizowany w powiecie w ramach dodatkowych działań pozalekcyjnych. Oświata jest jednym z priorytetów Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, a milion złotych, który został przeznaczony na wszystkie projekty edukacyjne, z całą pewnością został wykorzystany właściwie i z dużą korzyścią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wicestarosta zaznaczył również, że projekty edukacyjne realizowane w ramach Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły są odpowiedzią powiatu na wskazówki pedagogów i osób związanych z rozwojem edukacji: - Cieszymy się, że na zewnątrz dostrzega się dokonywane przez nas zmiany w oświacie. Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły został opracowany bardzo kompleksowo. Cały czas pracujemy nad tym, aby go udoskonalać, ulepszać i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie oraz oferty współpracy. Chcemy jak najlepiej, na wielu płaszczyznach przygotować uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych do studiów na uczelniach wyższych. Młodzi ludzie są otwarci na wszelkie inicjatywy, są twórczy i aktywni. Mnie bardzo cieszy, że nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w różnych konkursach i olimpiadach. Życzę im, aby tak dalej się rozwijali i byli na miarę dzisiejszych wymogów przygotowani do pełnienia w dorosłym życiu różnych funkcji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Ostatnim akcentem spotkania podsumowującego realizację projektu, było przygotowane przez młodzież przedstawienie „Katharsis dla wszystkich”, inspirowane twórczością największego tragika starożytnej Grecji – Sofoklesa.

2010-06-22

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21398566

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno