Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Starosta powołał Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

W dniu 15 kwietnia br. Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski powołał Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Komisja ma być organem doradczym Starosty w sprawach zagospodarowania przestrzennego Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na podstawie art.8 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dn. 10 maja 2003 r., nr 80, poz. 717) „przy starostach powiatów mogą być powoływane powiatowe komisje urbanistyczno-architektoniczne jako organy doradcze starostów powiatów oraz, na podstawie stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast wchodzących w skład tych powiatów, które nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego komisji powołanej w innej gminie".

Starosta pomimo braku ustawowego obowiązku zdecydował się powołać Powiatową Komisję w celu integracji całego powiatu oraz ustalenia jednego ładu przestrzennego. Niewątpliwie powołanie jednej komisji powiatowej zamiast dziesięciu gminnych na terenie powiatu jest działaniem korzystnym zarówno z punktu ekonomicznego, jak i technicznego.

W skład komisji mogą wejść osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

W związku z powyższym w skład komisji powołanej przez Starostę Gnieźnieńskiego weszły następujące osoby:

 • Jacek Michalowski - dyr. Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego – Przewodniczący Komisji
 • Witold Hernes – były Kierownik Miejskiego Zespołu Urbanistycznego – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Bogumil Haremza – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Sekretarz Komisji

 • oraz członkowie:
 • Ewa Gulczyńska – architekt Miasta Gniezna
 • Malgorzata Suchecka - Kierownik Miejskiego Zespołu Urbanistycznego
 • Ewa Pietz – z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego


 • Agnieszka Rzempała-Chmielewska


  2004-04-15
    Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21373588

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno