Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Gwiazdy Wielkopolski

5 czerwca w Poznaniu, podczas kampanii promocyjnej Miasteczko Europejskie – Miasteczko pełne Gwiazd, został zainaugurowany konkurs pn. Gwiazdy Wielkopolski. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i polega na wyłonieniu najciekawszych projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

5 czerwca w Poznaniu, podczas kampanii promocyjnej Miasteczko Europejskie – Miasteczko pełne Gwiazd, został zainaugurowany konkurs pn. Gwiazdy Wielkopolski. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i polega na wyłonieniu najciekawszych projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Szczegółowe zapisy dotyczące przedsięwzięcia znajdują się w Regulaminie Konkursu na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wśród wymienionych projektów znajdują się również projekty z powiatu gnieźnieńskiego, na które można głosować. Konkurs trwa do 30 września.

Projekty biorące udział w konkursie

Gniezno, Oznakują szlaki turystyczne
W powiecie gnieźnieńskim ruszył projekt budowy systemu informacji wizualnej o szlakach i obiektach turystycznych.
Starosta Krzysztof Ostrowski podkreśla, iż powiat gnieźnieński zamierza stworzyć system informacji, który funkcjonuje w wielu państwach Europy, gdzie najciekawsze miejsca są specjalnie oznaczone.
Informacja zostanie zaprezentowana w formie wizualnej, w trzech językach. Na tablicach umieszczona będzie ponadto mapa powiatu z zaznaczeniem, gdzie obecnie turysta się znajduje, krótki opis danego obiektu oraz najważniejsze dla zwiedzającego dane teleadresowe.
Realizacja zadania obejmie m.in.: ustawienie tablic informacyjnych na wjazdach do powiatu, powiadamiających o jego turystycznych atrakcjach. Oznakowane będą funkcjonujące już trasy, m.in. Szlak Piastowski oraz Szlak św. Jakuba.
Ponadto pojawią się informacje o miejscach istotnych z punktu widzenia potencjału turystycznego, np. związanych z pobytem Jana Pawła II. Zaplanowano również utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych.
Całkowity koszt projektu wynosi niespełna milion złotych, natomiast kwota dotacji to niemal 615 tys zł. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na wrzesień 2011 r.
Link do strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Lednogóra, Lednica – tu przemawia historia
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy stanowi jedno z największych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce.
Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo, chronią najcenniejsze zabytki z okresu tworzenia się państwa polskiego.
Mimo 40-lat istnienia muzeum cały czas kształtuje swoje oblicze. Chcąc, aby stało się ono coraz nowocześniejsze, potrzebne są stałe inwestycje – mówi dyrektor placówki Andrzej M. Wyrwa.
Muzeum uzyskało dotację z działania 6.2 WRPO. Wartość projektu wynosi 11,9 mln zł, w tym dofinansowanie 6,4 mln zł. Projekt obejmuje przeprowadzenie prac restauracyjnych i modernizacyjnych oraz poprawę wyposażenia.
Dzięki temu zwiększy się atrakcyjność oferty programowej muzeum i poprawi się komfort zwiedzania Rezerwatów Archeologicznych. Powstaną też lepsze warunki ekspozycji oraz przechowywania zbiorów muzealnych. Koniec prac zaplanowano na 31 grudnia 2010 r.
Link do strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Gniezno, Guziki i klamry na miarę XXI w.
Gnieźnieńska firma Galmex 2, zajmująca się produkcją guzików, za ponad 260 tys. zł dotacji kupiła laser z kompletnym oprzyrządowaniem do zdobienia i grawerowania.
Nowoczesny laser wykorzystywany jest do zdobienia takich materiałów jak: tworzywa, tkaniny, drewno, skóra, szkło, metal. – Tradycyjną technologią nie jest możliwe wykonanie tych czynności – zapewnia właściciel firmy Stanisław Młynarczyk.
Lasery pozwalają na produkcje guzików, klamer, metek, aplikacji na skórze i innych usług na życzenie zamawiającego. – Bez dotacji z WRPO nie mógłbym wdrożyć tej technologii, a klienci nie otrzymaliby nowych, skomplikowanych wzorów galanteryjnych – dodaje właściciel.
Link do strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Gniezno, Rehabilitacja z laptopem
Gabinet Rehabilitacyjny E&M Ewy Gieburowskiej z Gniezna dzięki unijnej dotacji wyposażono w nowoczesne aparaty oraz stół rehabilitacyjny.
Jednym z moich marzeń było otwarcie centrum rehabilitacji, w którym pacjenci mogliby skorzystać z profesjonalnej usługi opartej o najnowsze technologie – mówi Ewa Gieburowska, właścicielka gabinetu rehabilitacji, która w 2009 r. uzyskała dotację z działania 1.2 WRPO.
Na realizację projektu dotyczącego wprowadzenia nowych usług fizjoterapeutycznych i wyposażenie gabinetu w nową aparaturę medyczną, potrzebny był kapitał. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 82 tys. zł, a kwota dotacji to 42 tys. zł.
Link do strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl2010-06-29

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 19-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21075702

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno