Letnie pejzaże Powiatu Gnieźnieńskiego – konkurs fotograficzny

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zaprasza fotografików, zarówno zawodowych, jak i amatorów, do udziału w konkursie fotograficznym "Letnie pejzaże Powiatu Gnieźnieńskiego".

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki Powiatu Gnieźnieńskiego pod względem historycznym, turystycznym oraz przyrodniczym, poprzez prezentację prac fotografów biorących udział w konkursie. Udział w konkursie mogą wziąć również osoby spoza Powiatu Gnieźnieńskiego. Fotografie mają dotyczyć wyłącznie miejsc, obiektów, atrakcji i widoków z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Prace - 5 do 20 fotografii zapisanych na nośnikach CD w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB - można nadsyłać od 15.07.10 do 30.09. 2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 30 dni od dnia ostatecznej daty nadsyłania prac. Oceny nadesłanych fotografii dokona Jury w składzie: Organizator konkursu przeznacza na nagrody kwotę 1500 zł brutto. Całość tej sumy będzie rozdysponowana pomiędzy trzech najlepszych wykonawców. Środki finansowe konieczne na rozwój zadania są zabezpieczone w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego, w Planie Rozwoju Lokalnego w projekcie nr IV2Bc/87 – Zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat Gnieźnieński oraz materiałów promocyjnych. Organizator przewiduje także wystawę plenerową najlepszych fotografii na terenie Centrum Kultury „Scena to Dziwna” przy ulicy Roosevelta 42 w Gnieźnie. O terminie wystawy organizator poinformuje osobiście autorów nagrodzonych prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pasjonatów - fotografików szczególnie wrażliwych na piękno naszego powiatu.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte zostały w załączonym Regulaminie Konkursu Fotograficznego.

Załącznik: