Urzędnicy Starostwa Powiatowego podnoszą swoje kompetencje

Z myślą o lepszej obsłudze petentów Powiat Gnieźnieński w partnerstwie z firmą „Szkoleniowiec” Sp. z o.o., Urzędem Gminy i Miasta Jastrowie oraz Urzędem Miejskim w Złotowie przystąpił do realizacji Projektu „NOWA JAKOŚĆ. Program szkoleniowo – doradczy dla pracowników administracji samorządowej”.

Projekt skierowany jest do pracowników administracji samorządowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie i Urzędu Miejskiego w Złotowie. Jego celem jest zapewnienie rozwoju osobistego urzędników, poprawa jakości wykonywanej pracy, dostarczenie specjalistycznej wiedzy, podniesienie sprawności, efektywności i przejrzystości wykonywanych zadań.

Projekt „NOWA JAKOŚĆ. Program szkoleniowo – doradczy dla pracowników administracji samorządowej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: marzec 2010 r. – lipiec 2011 r.

Link do strony głównej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl