Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych

Gorąca atmosfera towarzyszyła w lipcu nauczycielom kontraktowym szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

W tym roku w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny zostały złożone 32 wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą odbycie stażu przez nauczycieli kontraktowych. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie po dokonaniu formalnej analizy dokumentacji.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w dniach 16, 19, 20 i 22 lipca przed Komisją Kwalifikacyjną stanęli nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy. Ogółem odbyły się 32 egzaminy, a zdało je 97% nauczycieli. Tegoroczne egzaminy stanowiły także okazję do zaprezentowania przez nauczycieli swojego dorobku zawodowego. Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Aleksandra Kuźniak, oceniła poziom tegorocznych prezentacji jako wysoki: Jestem zbudowana dorobkiem młodych przecież nauczycieli, kilkoro spośród nic to wyraziste osobowości, które znakomicie rokują na przyszłość. Realizowane przez nich zadania wskazują na dojrzałość zawodową, pasję i dużą wiedzę merytoryczną, połączoną ze świadomością metodyczną, dydaktyczną i wychowawczą.

Stanowisko przewodniczącej Aleksandry Kuźniak podziela także wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak, obecny podczas rozmów z nauczycielami historii i religii:Przyjęta forma doskonalenia zawodowego nauczycieli ponosi jakość pracy szkoły, a zatem wpływa pozytywnie nie tylko na wizerunek jednostki oświatowej, ale również na poziom zdobywanej przez uczniów wiedzy i ich umiejętności. Cieszy fakt, że młodzi nauczyciele korzystają z możliwości pozyskiwania środków na realizację dodatkowych zadań edukacyjnych. Taka była przecież idea grantów edukacyjnych, jednego z projektów realizowanego w ramach Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły.

Ogółem w powiecie gnieźnieńskim jest zatrudnionych 769 nauczycieli. Aktualna struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach powiatu przedstawia się następująco:

Stopień zawodowy nauczyciela Średnia liczba etatów Wskaźnik procentowy
stażysta 32,52 4%
kontraktowy 117,19 15,2%
mianowany 259,70 33,8%
dyplomowany 358,64 47%
ogółem 768,05 100%

Warto skonfrontować powyższe dane z wykazem nauczycieli w kraju według stopnia awansu zawodowego:

Stopień zawodowy nauczyciela Wskaźnik procentowy
nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 3,5%
stażysta 6,01%
kontraktowy 16,84%
mianowany 38,53%
dyplomowany 36,07%

Jak widać w świetle podanych wyników, w porównaniu z danymi krajowymi w powiecie gnieźnieńskim jest znacznie więcej nauczycieli dyplomowanych, aż o blisko 11%. To dowód ambicji środowiska nauczycielskiego oraz bogatego doświadczenia zawodowego.

Nie można jednoznacznie określić, o ile wzrośnie w tym roku grupa nauczycieli dyplomowanych, gdyż postępowanie kwalifikacyjne nauczycieli ubiegających się o najwyższy stopień awansu zawodowego, nie zostało jeszcze zakończone.2010-07-28
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21453089

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno