Trwa akcja usuwania azbestu w powiecie gnieźnieńskim

W czerwcu br. ruszyła akcja likwidacji azbestu w naszym powiecie i potrwa do końca listopada. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy zajmującego się demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest – firmy Ekolog Systems Sp. z o.o.

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego, którzy są zainteresowani akcją, mogą składać wnioski we właściwej, ze względu na miejsce położenia nieruchomości, gminie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce "Wnioski do pobrania" lub w stosownym urzędzie gminy.

Koordynatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Dotychczas do urzędów gmin złożono ok. 180 wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. W tym roku rozbiórka i utylizacja azbestu finansowane jest w 100 %.

Do tej pory wykonawca oraz przedstawiciele gmin przeprowadzili wizję lokalną na terenie gminy Kiszkowo, Trzemeszno, Witkowo, Łubowo i Gniezno. Jej celem było dokładne oszacowanie ilości wyrobów azbestowych przewidzianych do rozbiórki i unieszkodliwienia. Po oględzinach przystąpiono do prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych znajdujących się na terenach posesji wnioskodawców.

Dzięki programowi usuwania azbestu, który realizowany jest w naszym powiecie kolejne budynki nie mają azbestowych dachów. Odbiór wykonanych prac nastąpił w gminie Kiszkowo i planowany jest w Witkowie i Trzemesznie.