Powiat wspiera gnieźnieński Sanepid

23 stycznia 2009 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie tzw. ustawa kompetencyjna.

Zgodnie z jej przepisami liczne kompetencje wojewody zostały przeniesione na organy jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z uprawnień przekazanych przez wojewodę właściwym terytorialnie starostom powiatowym jest nadzór administracyjny nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, jako organami rządowej administracji zespolonej w powiatach.

Dobra współpraca powiatu gnieźnieńskiego z gnieźnieńskim sanepidem została przypieczętowana dzisiaj, aktem uroczystego przekazania przez Członka Zarządu Powiatu Wojciecha Krawczyka oraz dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego starostwa Marka Gotowałę państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu Łucjanowi Kochańskiemu sprzętu komputerowego wysokiej jakości. Jak podkreślił Łucjan Kochański sprzęt ten w znaczący sposób ułatwi i usprawni kontrole przeprowadzane przez pracowników gnieźnieńskiego Sanepidu.