LV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, że LV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 30 września 2010 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.

Porządek obrad

LV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
30 WRZEŚNIA 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie certyfikatu „Wielkopolska Jakość” dla firm z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ochrona Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim w roku 2010:
   a) informacje dotyczące aktualnego stanu i uwarunkowań ochrony środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim na podstawie działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu;
   b) zagadnienia ochrony środowiska w świetle badań i czynności kontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie;
   c) informacje dotyczące działalności Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie;
   d) informacje dotyczące działalności Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie.
 9. Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2008 – 2010.
 10. Podjęcie uchwał:
   a) w sprawie: przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2009-2012” oraz „Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020”.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska