Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

W poszukiwaniu miejsc pamięci narodowej

W dniach 23-25 września, w ramach realizowanego przez powiat zadania: „Promowanie odkrytych i nie odkrytych miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego".

Pracownicy Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie przeprowadzili terenowe prace sondażowo-poszukiwawcze w lasach wierzyckich na terenie gminy Łubowo. Badania miały na celu ustalenie czy lasy otaczające Wierzyce rzeczywiście były miejscem pochówku pacjentów Szpitala Psychiatrycznego „Dziekanka” w Gnieźnie, którzy zostali zamordowani przez hitlerowską służbę bezpieczeństwa w 1939 roku.

Archeologom nie udało się natrafić na ślady tej okrutnej zbrodni. - W zeszłym roku udało nam się odkryć mogiły w lasach pod Mielnem - przypomina Bogdan Walkiewicz z Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. - W tym roku na podstawie różnych przesłanek, przede wszystkim na podstawie zeznać pielęgniarki, która w okresie wojny pracowała w szpitalu Dziekanka, i twierdziła, że hitlerowcy wywozili pacjentów w kierunku Wierzyc, podjęliśmy tutaj prace. Tym razem jednak nie natrafiliśmy na żadne mogiły. Temat jest otwarty. Mam nadzieję, że badania będą kontynuowane, i że uda nam się rozwikłać tę zagadkę, tym bardziej, ze jak można z różnych danych wnioskować w tym rejonie wywieziono ze szpitala ok. 1500 osób.

Zwolennikiem poszukiwania miejsc pochówku pacjentów „Dziekanki” jest starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. - Przed wieloma laty dokonana została olbrzymia zbrodnia i to nie tylko na pacjentach szpitala wojewódzkiego, ale w skali Wielkopolski na pacjentach wszystkich szpitali psychiatrycznych. Na rozkaz nazistów ci pacjenci zostali zamordowani. I mimo, że po wojnie były próby udokumentowania tej zbrodni to nie udało się tego zrobić. Gdy wojna zmierzała w stronę niekorzystną dla Niemiec, Himmler wydał rozkaz, by zatrzeć wszelkie ślady zbrodni i te masowe groby w lasach były rozkopywane, a szczątki były palone - wskazuje starosta. - Uważam, że dla potomnych, dla historii warto tę zbrodnię udokumentować i dlatego zaangażowaliśmy się w to przedsięwzięcie. Pod Mielnem udało się udokumentować miejsce zbrodni, tutaj się nie udało. Nie mniej uważam, że warto te badania kontynuować żeby przestrzec następne pokolenia przed obłędem, nieludzkim, nieczłowieczym traktowaniem osób chorych psychicznie przez nazistów w okresie II wojny światowej. Istnieje naturalna skłonność narodów do zapominania o swoich zbrodniach, o przewinieniach – dodaje starosta. Zwracam się z prośbą do mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, którzy mogą pamiętać te czasy lub pamiętają jakieś relacje swoich dziadków, rodzin lub znajomych, które dotyczyłyby sprawy mordowania pacjentów szpitala „Dziekanka” lub znają miejsca pochówków tych pacjentów, by kontaktowali się ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie.

Jak podkreśla dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich gnieźnieńskiego starostwa, Marek Kosmala, badania będą kontynuowane. - Jest uchwała Rady Powiatu, na podstawie której mamy zapisane w Planie Rozwoju Lokalnego zadanie pod tytułem „Promowanie odkrytych i nieodkrytych miejsc pamięci narodowej”. W ramach realizowania tego projektu będziemy poszukiwać na terenie powiatu gnieźnieńskiego miejsc pochówku pacjentów szpitala „Dziekanka” pomordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Kolejnym projektem, jaki wkrótce powiat będzie realizował w ramach zadania „Promowanie odkrytych i nieodkrytych miejsc pamięci narodowej”, będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski”, która 21 i 22 października odbędzie się w Kolegium Europejskim w Gnieźnie.2010-09-28

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21420529

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno