Nowe logo Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zaprezentował nowe logo powiatu. Autorem nowego znaku graficznego powiatu jest Mateusz Piotrowski, student III roku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Konkurs na logo dla Powiatu Gnieźnieńskiego został przeprowadzony w oparciu o umowę z dnia 5 lutego br. podpisaną przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ze Stowarzyszeniem na rzecz Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Konkurs był adresowany wyłącznie do absolwentów i studentów ASP w Poznaniu.

Projektantom nowego logo narzucono nazwę podmiotu i hasło, tj.

Prace konkursowe zostały ocenione przez komisję konkursową obradującą w składzie: prof. Mirosław Adamczyk – ASP w Poznaniu, prof. Grzegorz Marszałek – ASP w Poznaniu, mgr Mateusz Kokot – ASP w Poznaniu, mgr Jarosław Gryguć – grafik, absolwent ASP w Poznaniu i Agnieszka Rzempała – Chmielewska – dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Sekretarzem konkursu był prof. Krzysztof Kochnowicz – Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Poznaniu.

Pierwszej weryfikacji zgłoszonych prac dokonano w Pracowni Znaku i Typografii ASP w Poznaniu. Spośród wyselekcjonowanej grupy 14 prac komisja konkursowa postanowiła, iż:

Autor zwycięskiego loga otrzymał nagrodę w wysokości 4.000 złotych.

Nazwa Powiat Gniezno będzie wraz z powstaniem nowego loga systematycznie wprowadzana do wszelkich możliwych form i narządzi promocji powiatu. Logo promocyjne powiatu będzie również funkcjonowało w wersji angielskiej i niemieckiej, więc nazwa Powiat Gniezno będzie jednolicie pojawiała się w każdej wersji językowej.

Nowe logo powiatu, tworzona aktualnie na bazie nowego znaku graficznego identyfikacja wizualna, podejmowane różnorodne działania, chociażby takie jak realizacja projektu promocyjnego pn. Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski, kreują nowy „branding” marki Powiatu Gnieźnieńskiego.