Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową

Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski i pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Kultury Europejskiej UAM prof. dr hab. Grzegorz Łukomski serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski, 1939-1945", która odbędzie się 21 i 22 października 2010 roku w Kolegium Europejskim w Gnieźnie.

Prelegenci z Francji, Niemiec i Polski przedstawią uczestnikom konferencji, w cyklu trzech bloków tematycznych, następujące zagadnienia: Eksterminacja ludności w czasie II wojny światowej - problematyka ogólna, Eksterminacja a medycyna w obozach koncentracyjnych oraz Gnieźnieńskie wątki eksterminacji medycznej.

Konferencję honorowym patronatem objęli: Jego Eminencja ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski oraz Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, Prymas Senior.

Warto podkreślić, że konferencja będzie już trzecim projektem realizowanym w 2010 roku przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w ramach zadania "Promowanie odkrytych i nie odkrytych miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego". W maju br. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Parku Miejskim im. Władysława Andersa w Gnieźnie został postawiony obelisk poświęcony gnieźnieńskim policjantom bestialsko zamordowanym przez NKWD w Twerze w 1940 roku, natomiast we wrześniu archeolodzy z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, w lasach otaczających Wierzyce poszukiwali miejsc, w których mogłyby się znajdować zbiorowe mogiły zamordowanych w okresie II wojny światowej pacjentów Szpitala Psychiatrycznego "Dziekanka".

Szczegółowy program konferencji do pobrania poniżej: