Życzenia dla emerytowanych nauczycieli

Jak co roku, w Szkole Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, emerytowani nauczyciele, zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego, spotkali się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Sekcja emerytów i rencistów ZNP powstała w Wielkopolsce 50 lat temu. - Przynależność do niej gwarantuje nam możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w tym tzw. III wieku - podkreśliła podczas uroczystości przewodnicząca gnieźnieńskiej sekcji, Zofia Wiśniewska.

Liczna obecność emerytowanych nauczycieli podczas święta Dnia Edukacji dowodzi ich dużej aktywności i chęci uczestnictwa w życiu społecznym. Życzenia natomiast od starosty powiatu i prezydenta miasta są dowodem, że i lokalna społeczność nie zapomina o tych, którzy swoje życie zawodowe poświęcili edukacji dzieci i młodzieży.

Starosta Krzysztof Ostrowski życzył im zdrowia, pomyślności oraz poczucia bycia potrzebnym w rodzinie i w gronie młodszych pedagogów. Starosta podkreślił równocześnie olbrzymie zaangażowanie zarządu powiatu w działania edukacyjne. - Sprawom edukacji poświęciliśmy przez ostatnie cztery lata najwięcej czasu i uwagi. Jestem bowiem głęboko przekonany, że wychowanie i wykształcenie młodzieży jest najważniejszą sprawą w kraju- dodał.