Droga Łopienno-Charbowo zmieniła oblicze

W piątek, 29 października, oficjalnie oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi powiatowej nr 2147P Łopienno – Charbowo. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski, wójt gminy Mieleszyn Janusz Kamiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański oraz sołtys Łopienna Adam Pilarowski.

Modernizacja tego odcinka drogi była bardzo oczekiwana przez mieszkańców gminy Mieleszyn. Zadowolony z realizacji tej inwestycji jest również starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. – Bardzo się cieszę, że udało nam się zmodernizować tę drogę. Jestem przekonany, że wykonane prace w znaczący sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Łopienna.

Droga powiatowa nr 2147P została zmodernizowana na odcinku Łopienno – Charbowo. Łącznie przebudowano 5,775 km drogi (1,475 km w Łopiennie oraz 4,3 km między Charbowem a Dobiejewem). W ramach inwestycji na drodze położono nową nakładkę, przebudowano dwa skrzyżowania dróg, zbudowano pięć zatok autobusowych, 2320 metrów bieżących chodnika i 400 metrów ścieżek rowerowych. W Ułanowie i Łopiennie zbudowano chodniki, wjazdy do posesji, zamontowano bariery ochronne, wyremontowano odwodnienia. W Łopiennie ustanowiono pierwszy na drogach powiatowych sygnalizator świetlny z fotoradarem.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.546.858 złotych. Na realizację tego zadania powiat gnieźnieński przeznaczył 1.097.758 złotych. Pozostałe środki zostały pozyskane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek” (1.249.100 złotych) oraz z dotacji udzielonych przez gminę Kłecko (150.000 złotych) i gminę Mieleszyn (50.000 złotych).