Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Podsumowanie projektu na Ukrainie

W dniach 17 października br. w Browarach oraz 21 października w Humaniu odbyły się dwie konferencje podsumowujące projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie”.

Przypomnijmy, w ramach niniejszego projektu w okresie od kwietnia do lipca br. w Gnieźnie i powiecie wizytowała grupa 60 urzędników ukraińskich, którzy poprzez udział w 6 różnych panelach tematycznych zapoznawali się z rozwiązaniami w danych obszarach realizowanymi przez stronę polską.

Podczas konferencji w Browarach zostały omówione trzy panele: I dt. gospodarki, III dt. bezpieczeństwa publicznego oraz V dt. pomocy społecznej. Z kolei podczas konferencji w Humaniu została omówiona tematyka pozostałych trzech paneli, tj.: II dt. oświaty, IV dt. ochrony środowiska oraz VI dt. profilaktyki zdrowotnej.

Prezentacja każdego panelu była poprzedzona filmem przygotowanym przez stronę polską dla każdego panelu z osobna. Następnie uczestnicy zarówno z Browar, jak i z rejonu Humańskiego przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje dotyczące każdej tematyki z osobna. Po prezentacjach następowała dyskusja na temat osobistych przeżyć stażystów mających związek z uczestnictwem w projekcie, zwrócenia uwagi na podobieństwa i różnice dzielące rozwiązania systemowe w danym kraju oraz analiza możliwych płaszczyzn współpracy, również w kontekście udziału w kolejnych projektach finansowanych czy to ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy funduszy unijnych. Podczas obu konferencji rozmawiano m.in. o dziedzinach, które można byłoby analizować w sposób bardziej szczegółowy. Wśród tych zasługujących na uwagę były m.in. wymiana doświadczeń w zakresie pracy nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, wsparcie organizacyjne dotyczące nauki języka polskiego w zainteresowanych szkołach, wymiana doświadczeń pomiędzy służbami mundurowymi w zakresie przygotowania przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012. Ponadto strona ukraińska wyraziła zainteresowanie pozyskaniem doświadczeń na temat sposobu przygotowywania projektów unijnych, ich realizacji i rozliczania. W sferze zainteresowań partnerów ukraińskich znalazła się również turystyka, jako dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, mogący wpływać na poprawę sytuacji ekonomiczno – gospodarczej na danym terenie.

Ważnym akcentem podczas konferencji w Humaniu było podpisanie przez Szefa Lokalnej Administracji Rejonu Humańskiego p. Anatolija Iwanowicza Petrenko umowy o współpracy z Powiatem Gnieźnieńskim. Tym samym Rejon Humański stał się oficjalnym partnerem zagranicznym Powiatu Gnieźnieńskiego.

Niewątpliwie wartością dodaną zrealizowanego projektu jest również i fakt wzajemnego poznania się przedstawicieli miasta Browary i Rejonu Humańskiego. Wymiana doświadczeń pomiędzy obydwoma samorządami ukraińskimi wydaje się również – na podstawie obserwacji ze strony przedstawicieli delegacji polskiej – niezwykle atrakcyjnym doświadczeniem dla samych zainteresowanych. Co ciekawe, zdecydowana większość stażystów z Browar po raz pierwszy miała okazję być w Humaniu i zwiedzać, znany w całej Ukrainie, Park Zofiówka.

Reasumując, projekt realizowany przez Powiat Gnieźnieński pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” w znacznym stopniu przyczynił się do wzajemnego poznania przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek samorządowych, a doświadczenia przekazane dzięki temu projektowi powinny zaprocentować w przyszłości kolejnymi równie interesującymi projektami.

Realizacja projektu pn.: „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” była współfinansowana w 95% ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu: „Pomoc Zagraniczna 2010” i w 5% z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.2010-11-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21408625

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno