I sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego IV Kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2010 r. Nr 222 poz. 1454 obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju zwołuję I sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego IV kadencji 2010-2014.

Sesja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2010 roku o godz. 13.00 w Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ulicy F.D. Roosevelta 42.I SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
1 grudnia 2010 roku
PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do celu wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gnieźnieńskiego IV kadencji.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  7. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne głosy i informacje.
  10. Zamknięcie sesji.