Strona główna Mapa serwisu Kontakt
                  W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Sesja absolutoryjna

W dniu 29.04.04r odbyła się Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2003r
W głosowaniu radni powiatu udzielili Zarządowi absolutorium.


W dalszej części sesji radni podjęli uchwały:

  1. ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Powiatu Gnieźnieńskiego",
  2. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego,
  3. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Gnieźnieński pomocy finansowej od Miasta Gniezna na zakup echokardiografu oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gnieznem,
  4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  5. zmiany kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją systemu ogrzewania oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkolnego w Gnieźnie przy ul. Cieszkowskiego 17,
  6. podziału środków w roku budżetowym 2004 przeznaczonych na sfinansowanie prac remontowych w szkołach i placówkach oświatowych,
  7. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2004 rok,

Na tym skończyła się część robocza sesji. Druga część – uroczysta poświęcona była przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

W tej sprawie Radni przyjęli deklaracje dając pełne poparcie integracji Polski z Unią Europejską.

Na sesji obecni byli goście z partnerskiego powiatu Teltow-Flaeming w osobach : Peer Giesecke –Starosta i Klausa Bochow – Przeodniczącego Rady. Obecna była również delegacja Straży Pożarnej z Niemiec i Węgier.

W swoim wystąpieniu Starosta Jacek Kowalski powiedział : „Unia to wybór cywilizacyjny. To nie tylko ekonomia i gospodarka, to przede wszystkim wartości, z których możemy korzystać i które możemy wzbogacić naszą obecnością. Unia Europejska to domostwa znaczeń - i to właśnie one zostaną okraszone polskimi barwami i znakami. Nasze członkostwo w Unii będzie naturalną konsekwencją naszej historii, położenia geograficznego, naszej przeszłości, naszych ambicji i marzeń."

Starosta Peer Giesecke z Teltow_Flaeming wyraził pełną akceptację dla Polski i obecnych na uroczystości Węgrów, jako członków Unii Europejskiej.

Oprócz w/w gości udział w uroczystości wzięli także : Paweł Arndt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Uroczystość uświetnił występ kwartetu Qartet Classic z Poznania oraz część artystyczna przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Na koniec wszyscy zebrani wysłuchali hymnu Unii Europejskiej.

Unia to wybór cywilizacyjny. To nie tylko ekonomia i gospodarka, to przede wszystkim wartości, z których możemy korzystać i które możemy wzbogacić naszą obecnością. Unia Europejska to domostwa znaczeń - i to właśnie one zostaną okraszone polskimi barwami i znakami. Nasze członkostwo w Unii będzie naturalną konsekwencją naszej historii, położenia geograficznego, naszej przeszłości, naszych ambicji i marzeń.

2004-04-30

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 19-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20699385

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno