Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 26 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Tematem posiedzenia komisji było sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2011 rok, a także przedstawienie „Planu technicznego zimowego utrzymania dróg w sezonie 2010/2011”.

Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Krzysztof Ostrowski – Starosta Gnieźnieński, który na wstępie przedstawił porządek obrad. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Marek Kosmala przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2010 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu. Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 91.950 zł. w tym m.in.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 136.000 zł. w tym m.in.

Ponadto powiat sfinansował zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na kwotę 90.000 zł. oraz współfinansował utworzenie specjalistycznej sekcji ratownictwa wodnego dla jednostki operacyjno-technicznej OSP w Trzemesznie w kwocie 20.000 zł.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2010/2011.