I sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Wczoraj odbyła się I sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego IV kadencji. Podczas posiedzenia wybrano przewodniczących rady oraz zarząd powiatu.

Na przewodniczącego rady radni wybrali Zdzisława Kujawę (SLD), a na wiceprzewodniczących Mariana Pokładeckiego (PO) i Tadeusza Pietrzaka (PiS).

Starostą powiatu w tej kadencji będzie natomiast dotychczasowy wicestarosta Dariusz Pilak (PO). Funkcję wicestarosty pełnić będzie Robert Andrzejewski (SLD). Do zarządu weszli: Alina Kujawska – Matanda - etatowy członek, Telesfor Gościniak (SLD) - nieetatowy członek, Michał Powałowski (Wielkopolanie) - nieetatowy członek.